Jitka Rudolfová - režie


Pochází z Jablonce nad Nisou, kde vystudovala gymnázium, poté studovala Vyšší odbornou školu filmovou v Písku a v současnosti dokončuje studium hrané režie na FAMU. Zoufalci jsou tedy zároveň jejím absolventským filmem. Už od počátku studií na FAMU se dostávalo jejím filmům nejrůznějších ocenění jako například Cena za nejlepší film prvního ročníku Famufestu v roce 2004 (Maso na talíři), Cena za nejlepší dokumentární film Famufestu v roce 2005 (Lucie už je v posteli), Cena Magnesia na Fresh Film Festu v roce 2005 (Svatyně) nebo Cena za nejlepší film Famufestu v roce 2006 (Marta a Berta 26). Během svých studií dostala Jitka Rudolfová příležitost účastnit se natáčení starších kolegů, když točila tzv. filmy o filmech Hezké chvilky bez záruky Věry Chytilové, Venkovský učitel Bohdana Slámy a Děti noci Michaely Pavlátové.

Vybraná filmografie a ocenění:

Nejlepší playbacková zpěvačka na světě (2008)
Marta a Berta 26 (2006, FAMU)
Famufest 2006 – Cena Jakuba Mejdřického za nejlepší film
Áčko 2007 - Čestné uznání za tvořivý přínos
Svatyně (2005, FAMU)
Freshfilmfest 2005 - Cena Magnesia v sekci V4
Famufest 2005 - Zvláštní uznání v kategorii hraná režie
Lucie už je v posteli (2005, FAMU)
Famufest 2005 – Cena za nejlepší dokumentární film
Cena Dagmar Táborské
Maso na talíři (2004, FAMU)
Famufest 2004 – Cena nejlepší film prvního ročníku
Pohybem spouště (2004, FAMU)
Famufest 2004 – zvláštní uznání v kategorii filmů prvního ročníku)

Je také autorkou filmů o filmech Hezké chvilky bez záruky (Věra Chytilová), Venkovský učitel (Bohdan Sláma) a Děti noci (Michaela Pavlátová).

Linda Radim Tonda Otakar Dagmara Silvie